Βιολογικός Καθαρισμός

  • Ο βιολογικός καθαρισμός είναι ποιοτικός καθαρισμός κατά τον οποίο, βγάζοντας τα καθίσματα, επιτυγχάνουμε την απόλυτη καθαριότητα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, την συντήρηση των υφασμάτων, πλαστικών ή δερμάτων και την απολύμανση και αποστείρωση του χώρου.
  • Βιολογικό καθαρισμό κάνουμε για απλή συντήρηση του αυτοκίνητου μας, για καθαρισμό της υπερβολικής βρωμιάς είτε από τρίχες ζώων, είτε επειδή χύθηκε κάποιο υγρό όπως λάδι που δεν είναι εύκολος ο καθαρισμό με οποιοδήποτε άλλο μέσο, καθώς και σε περιπτώσεις πλημμύρας από νερό. Επίσης ο βιολογικός καθαρισμός εφαρμόζεται και για την εξάλειψη των οσμών όπως ψαρόνερα, άρμη κ.τ.λ.
  • Ο βιολογικός καθαρισμός γίνεται σε όλο το εσωτερικό του αυτοκινήτου: ουρανός, ταμπλό, κολωνάκια, ταπετσαρίες, καθίσματα, μοκέτες, ρεζέρβα και γενικότερα όπου υπάρχει βρωμιά στο αυτοκίνητο και περιλαμβάνει πλύσιμο εξωτερικό στο χέρι δωρεάν.kkoil.gr © 2022. All rights reserved. Powered by Netapps